SUMP Central

Select Language

Expertise – Romania

Ruxandra Aelenei locuiește în Regatul Țărilor de Jos și este expertă în mobilitate urbană durabilă și integrată. Este interesată de relația dintre mobilitate și calitatea spațiului urban, dar și de promovarea ciclismului ca mod de transport eficient, prietenos și accesibil. Ruxandra are o experiență internațională vastă, lucrând în diverse țări din Europa, America de Nord și de Sud, Africa și Orientul Mijlociu. Acum lucrează ca și consultant de mobilitate la Primăria Utrecht și lector la Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam. Contact: ruxandraaelenei@gmail.com

Ana-Maria Baston este arhitect, specializată în planificarea urbană și în planificarea durabilă a mobilității urbane. Are o vastă experiență în metodologiile de elaborare a politicilor de transport, strategii de inovare, precum și în activități de creștere a gradului de conștientizare (awareness raising) și dezvoltare profesională în mobilitate urbană. Ca parte a echipei de planificare integrată de la Rupprecht Consult, Köln, Germania (https://www.rupprecht-consult.eu/) din 2013, Ana-Maria a fost implicată în foarte multe proiecte de cercetare legate de planificarea mobilității urbane, transport public urban durabil, rețeaua europeană majoră de transport TEN-T, precum și proiecte care promovează soluții de mobilitate cu emisii reduse de carbon în Europa Centrală. Mai mult, ea sprijină membrii EIT Urban Mobility City Club în demersurile lor pentru adoptarea inovației în materie de mobilitate. Contacta.baston@rupprecht-consult.eu

Theodora Călinescu este specialist în siguranță rutieră este project manager pentru European Transport Safety Council (ETSC). Contact: theodora.calinescu@etsc.eu

Lucia Cristea are mai mult de 30 de ani de experiență în management, cercetare și diseminare a durabilității, scheme de mobilitate, atât în mediul românesc, cât și în cel european. A înființat European Integrated Projects în 2007, deoarece a dorit să intensifice dialogul dintre diferiții actori implicați în domeniul mobilității la nivel European si național. De asemenea, în proiectele Horizon 2020 în care a fost implicată a cercetat modul în care viitoarele tehnologii emergente vor influența comportamentul de mobilitate. Activitatea Luciei a fost recunoscuta de către Comisia Europeana prin acordarea CIVITAS Lifetime Award pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea mobilității durabile în Europa. Contact: lucia.cristea@eiproject.eu 

Ana Dragutescu este planificator urban și expert în mobilitate urbana. Ana lucrează pentru ICLEI Secretariatul European din septembrie 2016. În calitate de expert în planificare urbană, proiectare urbană și planificare a transporturilor, expert în planificarea mobilității urbane durabile, trainer și moderator pentru dezvoltarea și implementarea procesului PMUD, ea oferă îndrumare si coordonare proceselor de planificare a mobilității orașelor. Ana coordoneaza clusterul de mobilitate durabilă al organizatiei ICLEI și îndruma rolul pe care ICLEI îl joacă în proiectele de mobilitate finantate de catre Comisia Europeana prin programe ca Horizon 2020, Green Deal, Horizon Europe. Contactana.dragutescu@iclei.org

Dragoş Hriţuleac, promotor  al practicilor de mobilitate care reduc dependența de autovehicule în cadrul comunității. Lucrând pentru Sustrans (UK), contribuie la crearea de oportunități pentru transport activ și implementarea de strategii care limitează utilizarea vehiculelor personale pentru călătorii scurte, într-o manieră incluzivă care răspunde nevoilor majorității si oferă acces echitabil tuturor. Interesele si expertiza lui Dragoș sunt concentrate pe dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete și adoptarea unei perspective noi asupra mobilității, ca proces colaborativ, alături de comunitate si autorități. Contact: civinet-romania@civitas.eu

Aura Istrate cercetează factorii ce influențează mobilitatea activă (ciclismul și mersul pe jos) în orașe. Este interesată în particular de percepția diverselor grupuri de utilizatori asupra spațiului stradal, precum și de analiza urbană a retelei stradale si a spatiilor aferente. Dr. Aura-Luciana Istrate este lector la University College Dublin (UCD) în Irlanda. Contactaura.istrate@ucd.ie

Tudor Măcicășan este inginer și specialist în mobilitate sustenabilă. Alături de o echipă multidisciplinară de profesiniști se ocupă de planuri de mobilitate urbană sau regională, politici
de parcare, strategii dar și proiecte punctuale de transport public, de la reînnoiri de infrastructuri și flote rutiere și feroviare la sisteme și concepte noi. Pasiunea lui Tudor sunt orașele/comunitățile mici cu ambiții mari, iar experiența include finanțări europene sau parteneriate public-private, între clienți aflându-se aproape 50 de primării, ministere, bănci și universități de pe două continente. Contact:
macicasanul@yahoo.comhttp://macicasanul.com/ 

 

Mihaela Hermina Negulescu este arhitect și urbanist, doctor în Urbanism, abilitată pentru îndrumarea studiilor doctorale. Este Conferențiar universitar, inițiator și coordonator al programului de master “Mobilitate urbană” de la Facultatea de Urbanism, în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București. Este autoarea a două cărți și a peste 30 de articole în publicații naționale și internaționale, este co-autor la alte 12 cărți, la 19 studii de cercetare la nivel național și european (DANUrB, DANUrB+, WISE-ACT, Underground4value ș.a.) și la peste 25 de studii de planificare în domeniile urbanismului și mobilității urbane. A fost expert urbanist senior în consorții internaționale care au câștigat prin concurs elaborarea unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orașe mari din România, inclusiv pentru orașul capitală București și pentru zona sa de influență – Județul Ilfov. Mihaela Negulescu a fost expert european colaborator pentru Agenția Executivă pentru Cercetare a Uniunii Europene (Research Executive Agency – REA) , în cadrul programului HORIZON 2020 – Mobility for Growth. Contactarh.mihaela.negulescu@gmail.com

Irina Rotaru – Cu o experiență de peste 12 ani în proiecte de mobilitate urbană dezvoltate în cadrul programelor Urbact II și III, Intelligent Energy Europe, Horizon2020, Espon, Eltis Plus, EIT Urban Mobility, Irina a contribuit mai ales în ceea ce privește Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă și politicile dedicate acestora, logistica urbană, designul spațiului public și al nodurilor intermodale, siguranța în trafic și managementul parcărilor. În prezent este președinte al Asociației Orașe în Mișcare. Contact: ynarina@yahoo.co.uk 

Andrei Son este specializat în domeniile: mobilitate automatizată pentru ultima milă folosind vehicule cu conducere autonoma (AD Shuttles) sau robotică urbană pentru livrare automatizată de pachete/cumparaturi/mancare; infrastructură inteligentă pentru mobilitate (intersecții inteligente, drumuri inteligente) și servicii digitale pentru creșterea siguranței participanților vulnerabili la trafic; digitalizarea și managementul integrat al flotelor de vehicule de mici si mari dimensiuni pentru utilizarea în comun (public transport shared e-bikes, e-scooters, e-cars); servicii digitale pentru ride-sharing comunitar; platforme digitale pentru mobilitate ca serviciu, standardizare si interoperabilitate a sistemelor de date. Andrei este Country Innovation Manager la Continental Automotive Romania R&D. Contact: son.andrei@gmail.com  

Reinhold Stadler este planificator urban specializat în mobilitatea urbană, în special infrastructura pentru biciclete și pietoni și parcare. În ultimii 10 ani, a lucrat cu peste 30 de orașe din România și din străinătate și cu diverse regiuni, ministere sau organisme ale UE. În calitate de planificator urban, Reinhold este implicat în cea mai mare parte în pregătirea planurilor de mobilitate urbană durabilă și a strategiilor integrate de dezvoltare urbană, în timp ce face parte, de asemenea, din proiectele Interreg / Urbact sau EIT care vizează îmbunătățirea schimbului de cunoștințe și experiență între orașele și regiunile UE și dezvoltarea de soluții comunitare. În calitate de manager de proiect la Civitta Strategy & Consulting și membru al comunității Urbanize Hub, el ajută orașele cu proiecte de mobilitate urbană durabilă de la faza de planificare până la finanțare și implementare. Contact: stadlerrreini@gmail.com

Cristian Tosa este lector la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și activează ca cercetător în cadrul Grupului de Cercetare în Domeniul Sistemelor de Transport. Are experiență doctorală la Tallinn University of Technology (Estonia) și postdoctorala la Nagoya University (Japonia). Pe plan profesional, a realizat multiple studii de trafic (PUZ), dar și consultanță în realizarea caietelor de sarcini în domeniul dezvoltării urbane (PUG), și a activat ca expert în domeniul transporturi pentru proiecte din Programul Operational Regional (POR).
Desfășoară activitate de cercetare în domeniul mobilității și accesibilității urbane utilizând design experimental, realizare de chestionare, știința datelor, GIS și modelare econometrică. Rezultatele acestor cercetări contribuie la testarea și livrarea politicilor de transport urban care conduc spre o pondere modală echilibrată și o calitate crescută a deplasărilor active. Contact: Cristian.TOSA@infra.utcluj.ro 

Lucian Zagan – Profesionist în planificare și politici urbane, cu interese în mobilitate și transport, orașe verzi și cu o calitate ridicată a locuirii, sustenabilitate, guvernanță și dezvoltare urbană integrată, design urban și spațiu public. Absolvent al unui program de master în Mobilitate urbană la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București. În prezent, lucrează la Eurocities. Domenii de expertiză: planificarea integrată a mobilității urbane, managementul parcării, reglementarea accesului autovehiculelor, intermodalitate, mecanisme pentru schimbarea comportamentului de mobilitate. Experiență programe de finanțare: în special proiecte de cercetare și inovare (Horizon, JPI Urban Europe), dar interesat și în programe precum Urban Innovative Actions (UIA), programe de cooperare teritorială precum Urbact și Interreg sau finanțarea proiectelor locale prin diferitele Programe Operaționale. Contact: lucian.zagan@eurocities.e