SUMP Central

Select Language

National Policies – Romania

Resurse în limba română, produse în proiecte CIVITAS:
 1. Linii directoare pentru dezvoltarea și implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă  
 2. Afișul PMUD
 3. Schema de auto-evaluare a planurilor de mobilitate urbană durabilă
 4. Strategiile de placemaking și PMUD-urile  
 5. START PENTRU ORAȘELE ÎNCEPĂTOARE Manual privind integrarea măsurilor și a pachetelor de măsuri într-un PMUD
 6. STEP-UP PENTRU ORAȘELE INTERMEDIARE Manual privind integrarea măsurilor și pachetelor de măsuri într-un PMUD 
 7. INOVATOR PENTRU ORAȘELE AVANSATE Manual privind integrarea măsurilor și a pachetelor de măsuri într-un PMUD 
 8. Facilitarea grafică pentru susținerea procesului de participare la PMUD 
 9. Motive și principii bune pentru gestionarea parcării 
 10. Mobilitatea ca serviciu (MaaS) 
 11. UBER
 12. Utilizarea finanțării participative („Crowdfunding”) pentru co-producerea unor soluții/proiecte de mobilitate
 13. CURS DE FORMARE Prezentarea conceptului de PMUD 
 14. PACHET DE RESURSE Comunicarea cu părțile interesate și implicarea lor în procesul de elaborare a noului PMUD
 15. Curs de formare privind instrumentul „Foi de parcurs pentru transportul urban” (UTR) – 
 16. SUMARUL SESIUNII DE FORMARE Utilizarea spațiului public și PMUD 
 17. Fișă de inovație privind soluțiile de logistică urbană 
 18. Promovarea rapidă a micromobilității în orașe 
 19. Măsuri necostisitoare și eficiente pentru optimizarea sistemelor de transport public neperformante
 20. Schimbarea rolurilor în cadrul planificării mobilității: noi inițiative cetățenești 
 21. Activitățile culturale și recreative – catalizatori ai mobilității urbane durabile 
 22. Utilizarea aplicațiilor, cartografierii, rețelelor de socializare și a finanțării participative („crowdsourcing”) pentru colectarea datelor privind mobilitatea urbană 
 23. Copiii în calitate de actori activi în procesul de transformare urbană