Centrální SUMP

Select Language
Předchozí
další

VÍTEJTE na SUMP-Central!

Jsme středoevropským kompetenčním centrem pro plánování udržitelné městské mobility (SUMP).
Naše platforma vám poskytuje znalosti, zdroje a obsah na podporu rozvoje SUMP pro země střední Evropy.
Kliknutím na „země“ se dozvíte informace o jednotlivých zemích, novinky a informace o střední Evropě
CIVINETY, které chtějí zavést nízkouhlíková mobilita!

Novinky

Co se děje v terénu?

Novinky

Co se ještě děje na poli?

Kliknutím níže přejdete do naší sekce Novinky

Částečně vyvinut v rámci projektů: