SUMP Central

Select Language
cover

Soluții inovative de mobilitate urbană pentru autoritățile publice discutate la evenimentul internațional “Urban Mobility Incubation Workshop” din București

Marți, 28 iunie, CIVITAS, CIVINET Romania, EIT Urban Mobility și EIT Urban Mobility RIS Hub Romania au organizat un workshop de incubare dedicat autorităților publice și factorilor interesați de cunoștințe, metode și instrumente pentru intervenții în sectorul mobilității urbane.

Evenimentul, care a constat într-o sesiune introductivă despre programul de incubare, într-o sesiune online CIVITAS și un Showroom de Soluții de Mobilitate (Incubator de Mobilitate Urbană) pentru prezentarea oporunităților de pregătire a schimbărilor și de inițiere a parteneriatelor public-private, a avut ca scop pregătirea părților interesate și furnizoriilor de servicii de mobilitate pentru a dezvolta intervenții de succes care sunt acceptabile, viabile din punct de vedere financiar, posibile din punct de vedere juridic și autosusținute pe termen lung. Astfel, au fost prezentate modele de cooperare europene în sectorul mobilității, fiind dezbătute principalele provocări și oportunități de a le depăși.

Un rol important a fost jucat de EIT Urban Mobility, o inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene. Obiectivul acesteia a fost de a aduce cele mai bune și mai relevante soluții de mobilitate urbană din portofoliul lor la atelierul de incubare din București. EIT Urban Mobility are ca scop să sprijine inovatorii și antreprenorii din domeniul mobilității urbane pentru a accelera competitivitatea Europei, creșterea economică durabilă și crearea de locuri de muncă.

Metodologiile de colaborare prezentate pentru accelerarea mobilității urbane eficiente au inclus și elemente de politici publice, aflate la îndemâna administrațiilor publice locale sau care necesită intervenții guvernamentale. Acestea s-au adresat tuturor tipurilor de orașe – mici, medii sau mari, din Europa de Sud, Centrală, de Nord sau de Est. Un element aparte discutat a vizat tranziția către mobilitatea urbană integrată.

Printre exemplele prezentate în cadrul Showroomului de Soluții de Mobilitate, o atenție deosebită au primit-o soluțiile de management inteligent al traficului și design al rutelor sociale, precum și soluțiile de asigurare a siguranței în trafic și de prioritizare a dezvoltării sustenabile. Actorii-cheie au fost încurajați să își prezinte interesele și prioritățile, workshopul asigurând și o componentă de mediere a colaborării dintre aceștia.

Potrivit lui Lluis Puerto (Market Development Director în cadrul EIT Urban Mobility), EIT Urban Mobility a creat un ecosistem de peste 250 de entități din întreaga Europă care inovează în domeniul noilor soluții de mobilitate care accelerează schimbarea către orașe mai locuibile. Catalogul de soluții al EIT UM oferă în prezent 50 de soluții gata de implementare în orașele europene. Atelierul a prezentat unii dintre cei mai buni furnizori de soluții din portofoliul EIT Urban Mobility: VePa, reprezentat de Simon Schubnell; Code the Streets, reprezentat de Alwin Bakker; Evio, reprezentat de Carlos Almeida; Fluctuo, reprezentat de Sebastien Marteau; ModelMe3Dreprezentat de Samuel Alvarado and Ziclareprezentat de Raluca Popescu și Viorel Tirdea.

Atelierul de lucru a reunit aproximativ 40 de participanți, reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, Zonelor Metropolitane, Universității Politehnice din București, companiilor din industrie, de mobilitate, energie și nu numai. Printre participanți s-a numărat și dl. Cătălin Ghelbere, Secretar General Adjunct al Guvernului, care a reiterat importanța inițiativelor de inovare a mobilității urbane, pentru asigurarea unui trafic eficient și durabil al persoanelor, bunurilor și informațiilor.

Ulrike Lerche, reprezentantă CIVITAS, a subliniat că România are un mare potențial de accelerare a mobilității urbane durabile, datorită interacțiunii pozitive a părților interesate relevante și a dorinței de schimbare a status quo-ului.

Consorțiul EIT Urban Mobility RIS Hub Romania, format din Iceberg+Spherik Accelerator și FZMAUR, precum și EIT Urban MobilityCIVITAS și CIVINET România, au apreciat pozitiv implicarea factorilor interesați în workshopul organizat în data de 28 iunie și va continua seria atelierelor de lucru pentru incubarea soluțiilor de mobilitate urbană la nivelul administrațiilor locale.

EIT Urban Mobility RIS Romania Hub Iceberg Plus Brasov Spherik Accelerator FZMAUR incubator solutii mobilitate urbana

For more information, please contact:

  • Alexandra Hîncu, RIS Hub Manager în cadrul EIT Urban Mobility RIS Hub Romania (alexandra.hincu@iceberg.plus)
  • Violeta Mihalache, Coordonator al Rețelei Naționale CIVINET ROMNIA (civinet-romania@civitas.eu)
  • Ulrike Lerche, Cercetător și Ofițer de proiect Mobilitate Durabilă în cadrul Breda University of Applied Sciences / CIVITAS ELEVATE (u@buas.nl)
  • Lluis Puerto, Market Development Director în cadrul EIT Urban Mobility (puerto@eiturbanmobility.eu)

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *