Centrálna SUMP

Select Language

PUMPY

Tu nájdete zbierku dobrých vecí Príklady SUMP zo stredoeurópskych miest.

Ak chcete získať prístup k SUMP, vyberte jednu z nasledujúcich krajín:

Ak chcete získať viac informácií o SUMP a prístup k iným SUMP, môžete použiť jednu z nasledujúcich databáz:

Registrácia SUMP
Táto online databáza združuje súčasné SUMP z celej Európy i mimo nej. Máte k nej prístup tu.

Databáza mesta Eltis:
Táto databáza obsahuje názvy miest zapojených do aktuálnych a dokončených projektov a iniciatív mestskej mobility. Máte k nej prístup tu.

PROSPERITA databáza zaujímavých PUMM
Táto databáza obsahuje zaujímavé PUMM z rôznych miest alebo regiónov. Je prístupný tu.