Centrálna SUMP

Select Language

Právne informácie

 

Rupprecht Consult - Research and Consulting GmbH
Šikovná ulica 13-15
50668 Kolín nad Rýnom
Obchodný register: 30833
Registrový súd: Miestny súd v Kolíne nad Rýnom
Zastúpený: Siegfried Rupprecht

Kontakt:


Telefón: + 49 221 606055-0
Fax: + 49 221 606055-29
emailom: s.rupprecht@rupprecht-consult.eu
DIČ: DE198534371


Zodpovednosť za obsah


Zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach podľa § 7 ods. 1 TMG (nemecký zákon o telemédiách) a všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme povinní monitorovať prenesené alebo uložené externé informácie alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť je však v tomto ohľade možná iba od času znalosti konkrétneho porušenia. Ak sa dozvieme o akýchkoľvek takýchto porušeniach, okamžite taký obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy


Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme niesť zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia boli stránky, na ktoré sa odkazuje, skontrolované na možné právne porušenia. V čase prepojenia nebolo možné rozpoznať nelegálny obsah.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, tieto odkazy okamžite odstránime.

copyright


Autorské práva na túto publikáciu sú spoločnosti Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH. Všetky obrázky a textové prvky v tejto publikácii, pre ktoré je poskytnutý zdroj, sú majetkom pripísaných organizácií alebo jednotlivcov.

Autori by chceli podporiť široké použitie týchto pokynov. Tento dokument je možné bezplatne používať, kopírovať a redistribuovať na akomkoľvek médiu za predpokladu, že (a) je uvedený zdroj uvedený v citácii vyššie a (b) použitie redistribuovaného materiálu je bezplatné. Komerčné použitie tohto dokumentu a zmeny jeho obsahu sú povolené iba s výslovným súhlasom držiteľov autorských práv.

Z právneho hľadiska sa použitie tohto dokumentu riadi licenciou Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial- NoDerivates 4.0 International). Právny text licencie je k dispozícii na adrese: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.