Centrálna SUMP

Select Language

Hungary

Tu nájdete ďalšie informácie a odborné znalosti o politikách plánovania udržateľnej mestskej mobility v Maďarsku, ako aj o maďarsky hovoriacej regionálnej sieti CIVITAS v maďarskom jazyku CIVINET.