SUMP Centralny

Select Language

SUMPY

Tutaj znajdziesz zbiór dobrych Przykłady SUMP z miast Europy Środkowej.

Wybierz jeden z następujących krajów, aby uzyskać dostęp do SUMPów:

Aby uzyskać więcej informacji na temat SUMP i uzyskać dostęp do innych SUMP, możesz użyć jednej z następujących baz danych:

Rejestracja SUMP
Ta internetowa baza danych zawiera aktualne SUMP z całej Europy i spoza niej. Możesz uzyskać do niego dostęp tutaj.

Baza danych miasta Eltis:
Ta baza danych zawiera nazwy miast zaangażowanych w aktualne i zakończone projekty i inicjatywy mobilności miejskiej. Możesz uzyskać do niego dostęp tutaj.

Baza danych DOBROBYTU z interesującymi SUMPami
Ta baza danych zawiera interesujące SUMPy z różnych miast lub regionów. Jest dostępny tutaj.