SUMP Centralny

Select Language

Informacje prawne

 

Rupprecht Consult - Research and Consulting GmbH
Sprytna ulica 13-15
50668 Kolonia
Rejestr handlowy: 30833
Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Kolonii
Reprezentowany przez: Siegfried Rupprecht

Kontakt:


Telefon: + 49 221 606055-0
Fax: + 49 221 606055-29
email: s.rupprecht@rupprecht-consult.eu
Numer VAT: DE198534371


Odpowiedzialność za treść


Jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (niemiecka ustawa o telemediach) i przepisami ogólnymi. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za linki


Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany dostawca lub operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków.

Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie linki.

prawo autorskie


Niniejsza publikacja jest chroniona prawami autorskimi Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH. Wszystkie obrazy i elementy tekstowe w tej publikacji, dla których podano źródło, są własnością organizacji lub osób, którym podano.

Autorzy chcieliby zachęcić do szerokiego stosowania niniejszych Wytycznych. Niniejszy dokument może być używany bezpłatnie, kopiowany i rozpowszechniany za pośrednictwem dowolnego nośnika, pod warunkiem, że (a) źródło zostanie podane za pomocą powyższego cytatu oraz (b) korzystanie z rozpowszechnianych materiałów jest bezpłatne. Komercyjne wykorzystanie tego dokumentu oraz modyfikacje jego treści są dozwolone tylko za wyraźną zgodą właścicieli praw autorskich.

Z prawnego punktu widzenia korzystanie z tego dokumentu podlega licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Brak Derywatów 4.0 Międzynarodowe). Tekst prawny licencji dostępny jest pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.