SUMP Centralny

Select Language

Polityki krajowe - Słowenia

Połączenia Słoweńska platforma na rzecz zrównoważonej mobilności to usługa wsparcia dla słoweńskich miast, gmin, regionów i instytucji, które zdecydowały się zająć kwestiami mobilności całościowo i długoterminowo. Platforma jest rozwijana w ramach projektu LIFE IP CARE 4 CLIMATE pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Zawiera informacje na temat

  • Wiadomości i wydarzenia;
  • Źródła finansowania gmin;
  • Ustawodawstwo i regulacje;
  • Wytyczne, podręczniki.