SUMP Centralny

Select Language

CIVINET Słowenia-Chorwacja-Europa Południowo-Wschodnia

CIVITAS to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu połączenie europejskich miast, które przodują w rozwiązywaniu problemu mobilności miejskiej.

CIVITAS zapewnia możliwość ubiegania się i finansowania projektów badawczo-rozwojowych w zakresie przyszłościowych rozwiązań transportowych, a także umożliwia miejskim ekspertom wymianę doświadczeń.

W ostatnich latach utworzono kilka krajowych i transgranicznych sieci regionalnych CIVITAS (CIVINET), aby miasta w podobnych sytuacjach mogły dzielić się swoimi wynikami i doświadczeniami oraz uczyć się na swoich przykładach bez barier językowych.

CIVINET Słowenia-Chorwacja-Europa Południowo-Wschodnia