SUMP Centralny

Select Language

Republika Słowacka

Tutaj znajdziesz dalsze informacje i ekspertyzy dotyczące planowania zrównoważonej mobilności miejskiej na Słowacji.