SUMP Centralny

Select Language

Węgry

Tutaj można znaleźć dalsze informacje i wiedzę fachową na temat polityki planowania zrównoważonej mobilności miejskiej na Węgrzech, a także na temat Magyar CIVINET, węgierskojęzycznej sieci regionalnej CIVITAS.