SUMP Central

Select Language

CIVINET Česká a Slovenská republika

CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility. Podporujeme udržitelné způsoby dopravy: pěší, cyklistickou, veřejnou dopravu, formy sdílené dopravy, čistou mobilitu. Průřezovým tématem je integrované dopravní plánování a management mobility, komplexní pokrytí udržitelné městské mobility představuje tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP).

CIVINET ČR a SR