Centrální SUMP

Select Language

SUMPy

Zde najdete sbírku dobra Příklady SUMP ze středoevropských měst.

Chcete-li získat přístup k SUMP, vyberte jednu z následujících zemí:

Další informace o SUMP a pro přístup k dalším SUMP můžete použít jednu z následujících databází:

Registr SUMP
Tato online databáze sdružuje aktuální SUMP z celé Evropy i mimo ni. Máte k němu přístup zde.

Databáze měst Eltis:
Tato databáze obsahuje názvy měst zapojených do probíhajících a dokončených projektů a iniciativ městské mobility. Máte k němu přístup zde.

PROSPERITA databáze zajímavých SUMPů
Tato databáze obsahuje zajímavé SUMPy z různých měst nebo regionů. Je přístupný zde.