Centrální SUMP

Select Language

Právní informace

 

Rupprecht Consult - Research and Consulting GmbH
Chytrá ulice 13-15
50668 Kolín nad Rýnem
Obchodní rejstřík: 30833
Registrační soud: místní soud v Kolíně nad Rýnem
Zastoupený: Siegfried Rupprecht

Kontakt:


Telefon: + 49 221 606055-0
Fax: + 49 221 606055-29
e-mailem: s.rupprecht@rupprecht-consult.eu
DIČ: DE198534371


Odpovědnost za obsah


Odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o telemédiích) a obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené externí informace ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení. Pokud se dozvíme o jakémkoli takovém porušení, takový obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy


Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době propojení byly zkontrolovány odkazy na stránky z hlediska možného porušení právních předpisů. V době propojení nebylo možné rozpoznat nelegální obsah.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, takové odkazy okamžitě odstraníme.

copyright


Tato publikace je chráněna autorskými právy společnosti Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH. Všechny obrázky a textové prvky v této publikaci, pro které je poskytnut zdroj, jsou majetkem připsaných organizací nebo jednotlivců.

Autoři by rádi podpořili široké používání těchto pokynů. Tento dokument lze použít bezplatně, kopírovat a redistribuovat na jakémkoli médiu za předpokladu, že (a) je zdroj uveden pomocí výše uvedené citace a (b) použití redistribuovaného materiálu je bezplatné. Komerční použití tohoto dokumentu a úpravy jeho obsahu jsou povoleny pouze s výslovným souhlasem držitelů autorských práv.

Z právního hlediska se použití tohoto dokumentu řídí licencí Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial- NoDerivates 4.0 International). Právní text licence je k dispozici na adrese: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.