Centrální SUMP

Select Language

Maďarsko

Zde naleznete další informace a odborné znalosti o politikách plánování udržitelné městské mobility v Maďarsku a také o maďarsky mluvící regionální síti CIVITAS Magyar CIVINET.